Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm mang tính khẩn cấp toàn cầu của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona gây ra; Thực hiện công điện của Thủ tướng ...