Monday, 25/10/2021 - 22:47|
TRƯỜNG MN HỢP THÀNH CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN HỢP THÀNH

 

 

Số : 10 / KH- MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- hạnh phúc

 

 

Hợp Thành, ngày 20 tháng 7 năm 2021

 

                                                                           KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2021 -2022

 

Căn cứ  Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021- 2022 của Trường MN Hợp Thành

Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1- Mục đích:

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ 5 tuổi

- Thực hiện phấn đấu giảm sĩ số học sinh/ lớp, giảm số học sinh trái tuyến.

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2- Yêu cầu:

- Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh.

- Tuyển sinh trẻ độ tuổi Mầm non trên địa bàn xã Hợp Thành theo chỉ tiêu được giao.

- Cá nhân được phân công nhiệm vụ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước nhà trường

II- CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1- Quy định đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2019 sống trên địa bàn xã Hợp Thành.

2- Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Trẻ Nhà trẻ (sinh từ tháng 1/2019 đến tháng 12/ 2019) số lượng: 25 trẻ.

- Trẻ Mẫu giáo (trẻ sinh năm 2016, 2017, 2018) số lượng: 100% trẻ trên địa bàn xã Hợp Thành.

3. Thời gian tuyển sinh: (Những trẻ chưa học tại trường MN Hợp Thành năm học 2020- 2021)

* Ngày 05, 06 tháng 8 năm 2021

- Buổi sáng từ 7h30 đến11h00

- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

4. Hồ sơ xin học  gồm:

+ Đơn xin học, lý lich theo mẫu

+ Giấy khai sinh (Bản sao)

+ Sổ hộ khẩu (Bản sao)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1- Phân công nhiệm vụ:

1.1 Đ/c Ma Thị Minh Thư- Hiệu trưởng: Trưởng ban chỉ đạo phụ trách chung, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, phân công giáo viên, phân lớp cho học sinh.

1.2 Đ/c Hoàng Thị Thủy - Kế toán: Chuẩn bị kế hoạch thu-chi, tu sửa cơ sở vật chất

1.3 Đ/c Hoàng Thị Hồng Khôi - Giáo viên: Nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ được tuyển sinh.

  1.4 Đ/c Phạm Thị Vân- Phó Hiệu trưởng: Nhập dữ liệu học sinh vào cơ sở dữ liệu ngành.

 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                    Ma Thị Minh Thư

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
Nguồn: Trường MN Hợp Thành
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 22
Tháng 10 : 579
Năm 2021 : 5.464