Tuesday, 20/04/2021 - 03:52|
TRƯỜNG MN HỢP THÀNH CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021

Kế hoạch tổ chức chương trình " Tôi yêu Việt nam" trong Trường Mầm non Hợp Thành giai đoạn 2020- 2024

     PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

         TRƯỜNG MN HỢP THÀNH

 

 

                                   Số:  04/KH-MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                     Hợp Thành, ngày 18 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”

trong Trường Mầm non Hợp Thành giai đoạn 2020-2024     

          

         Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-PGDĐT ngày 08/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương về kế hoạch triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học mầm non giai đoạn 2020-2024;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường,

Trường Mầm non Hợp Thành xây dựng Kế hoạch Tổ chức thực hiện Chương trình “ Tôi yêu Việt Nam” giai đoạn 2020-2024 như sau:

          I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát:

          Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 3-5 tuổi trong nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

          - 70% trở lên trẻ 3-5 tuổi trong Trường Mầm non Vô Tranh được tham gia Chương trình “Tôi yêu Việt nam”, được nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông.

          - 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức về Luật giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông; nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 3-5 tuổi phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương. Cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn do Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức.

          - Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong giáo dục an toàn giao thông cho trẻ.

          II. Yêu cầu

- Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” giai đoạn 2020-2024 và từng năm học, triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; các hoạt động đảm bảo tính hiệu quả và thời gian theo kế hoạch. Phải đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phải xác định thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” là một trong những nội dung trọng tâm trong từng năm học; kết hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban ngành địa phương, đề ra các biện pháp giáo dục ATGT phù hợp, sát đối tượng đạt hiệu quả giáo dục cao.

          III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thực hiện Chương trình “ Tôi yêu Việt Nam” trong trường Mầm non Hợp Thành giai đoạn 2020-2024 và kế hoạch cụ thể từng năm học. Đồng thời có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT tại các lớp. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của nhà trường với Ban chỉ đạo cấp trên.

2. Thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong trường về công tác giáo dục trật tự ATGT, tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT, lái xe an toàn, văn hóa giao thông…

3. Tuyên truyền cho các bậc cha mẹ và học sinh qua giờ đón, trả trẻ. Kết hợp với tuyên truyền thông qua tổ chức sự kiện, tranh, ảnh, pano, ap phích, khẩu hiệu, tờ rơi…; các thông điệp truyền thông: “Trẻ em phải được đảm bảo an toàn khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”; “Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ”; “Đảm bảo an toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người”…

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức các hoạt động Chỉ đạo giáo viên lồng ghép, tích hợp nội dung  ATGT, tổ chức xây dựng tiết dạy/hoạt động thực hành cho trẻ về giáo dục an toàn giao thông, ghi hình bằng các đoạn băng video lưu trữ kho tài liệu của trường. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cánmô hình an toàn giao thông trong nhà trường, hướng dẫn giáo viên, nhân viên và trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” nhằm trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, chỉ đạo xây dựng 01 lớp điểm thực hiện chương trình năm học 2020-2021, nhân rộng trong các năm học tiếp theo.

5. Phối hợp với Ban công an xã, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện, Ban chấp hành Đoàn xã tổ chức các buổi ngoại khóa về việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh.

6. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chuyên đề đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị...; huy động các nguồn lực đầu tư thiết bị, đồ chơi, tài liệu về hoạt động ATGT để phục vụ cho việc giảng dạy và công tác tuyên truyền.

7. Tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự ATGT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác giáo dục trật tự ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về trật tự ATGT. Thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” báo cáo theo quy định. Biểu dương, khen thưởng kịp thời, cá nhân CB,GV,NV có thành tích trong công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong Trường Mầm non Hợp Thành giai đoạn 2020 - 2024./.

 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Website;

- Gmail chung của trường;

- Lưu.

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                 Ma Thị Minh Thư              

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
Nguồn: Trường MN Hợp Thành
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 04 : 240
Năm 2021 : 1.703