Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học của trường Mầm non Hợp Thành, sáng ngày 16,17,18 tháng 6 năm 2020, trường ...